Yhteiskehittämisen työkalupakki

Kestäville ja älykkäille kaupunkialueille

Olemme jakaneet työkalupakin kuuteen alueiden yhteiskehittämisprosessille keskeiseen teemaan. Edellytykset-osuudessa pääset tutustumaan kestävän ja älykkään kaupungin kehittämisen prosessiin, sen hyötyihin ja edellytyksiin. Lähtökohtien tunnistaminen -osuus avaa konkreettisemmin yhteiskehittämisen valmisteluvaiheessa tärkeitä asioita. Ratkaisujen kehitys -osuudesta löydät yhteiskehittämisprosessin avattuna erityisesti kestävän liikkumisen ja energiayhteisöjen muodostamisessa, sekä lisäksi arvokkaita yhteiskehittämisen kokemuksia Espoon Kerasta. Lopuksi esittelemme menetelmiä ja rooleja, ja avaamme yhteiskehittämisen mahdollisuuksia.

Yhteiskehittämisen malli tarjoaa työkaluja erityyppisten kestävien ja älykkäiden kaupunkialueiden kehittämisen tueksi yhteistyössä kaupunkiorganisaation, yritysten, oppilaitosten, tutkimuslaitosten, muiden organisaatioiden ja järjestöjen sekä asukkaiden kanssa.

Malli kuvaa prosesseja, menetelmiä ja toimintatapoja, jotka tukevat kestävien ja älykkäiden kaupunkialueiden kehittämistä ja kaupunkiratkaisujen toteuttamista aluetasolla yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

Malli on sovellettavissa kaikille kaupunkialueille ja kehittämiskohteiksi tunnistetuille kaupunkisysteemeille.

Mallin kehittämisestä vastaa Espoon kaupunki yhteistyössä WSP Finlandin ja Korkia Consultingin kanssa. Malli on kehitetty vuoden 2022 aikana yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Tällä sivustolla pääset tutustumaan työkalupakkiin ja löytämään toimintatapoja omiin kaupunkikehittämisen projekteihisi.