Älykkään ja kestävän kaupungin yhteiskehittämisen malli


Espoon kaupungin tavoitteena on muodostaa selkeä ja havainnollinen yhteiskehittämisen malli kestäville älykaupunkialueille. Yhteiskehittämisen malli on esitys siitä, miten erilaisia kestäviä ja älykkäitä kaupunkialueita voidaan kehittää yhteistyössä kaupunkiorganisaation, yritysten, oppilaitosten, tutkimuslaitosten, muiden organisaatioiden ja järjestöjen sekä asukkaiden kanssa yhdessä. Mallilla pyritään luomaan ratkaisuja siihen miten yhteisiä kestäviä ja älykkäiden ratkaisujen tavoitteita voidaan määritellä yhdessä eri sidosryhmien kanssa ja sisällyttää alueen kehittämiseen eri tasoilla hyötyjä luoden ja eri toimijoiden välistä tiedonkulkua parantaen. Sustainable Energy Positive & Zero Carbon communities (SPARCS) -hankkeen yhteiskehittämisen mallin testialustana on Keran alue, minkä jälkeen malli yleistetään koskemaan koko Espoota.

Projekti kestää vuoden 2022 loppuun.


The City of Espoo is creating a comprehensive and illustrative co-creation model for sustainable smart city areas. The model demonstrates how sustainable and smart urban areas can be developed in collaboration with the city organization, businesses, educational and research institutions, other organizations, and residents.

The objective of the model is to implement common goals for sustainable and smart solutions that are defined together with several stakeholders. Moreover, the aim is to integrate the defined solutions into the development of the region at various levels, creating benefits and improving the flow of information between different operators.

Kera region functions as the test platform for the Sustainable Energy Positive & Zero Carbon communities (SPARCS) -co-creation model, after which the model will be expanded to cover the whole Espoo region. The project will be completed by the end of 2022.


Yhteyshenkilöt:​
Elina Wanne  ​
elina.wanne@espoo.fi

Terhi Tikkanen-Lindström ​
terhi.tikkanen-lindstrom@wsp.com