Kestävien ja älykkäiden kaupunkialueiden yhteiskehittämisen malli


Tervetuloa tutustumaan Kestävien ja älykkäiden kaupunkialueiden yhteiskehittämisen malliin, joka on kehitetty osana Horizon 2020 SPARCS (Sustainable energy Positive & zero cARbon CommunitieS) hanketta.

Yhteiskehittämisen malli tarjoaa työkaluja erityyppisten kestävien ja älykkäiden kaupunkialueiden kehittämisen tueksi yhteistyössä kaupunkiorganisaation, yritysten, oppilaitosten, tutkimuslaitosten, muiden organisaatioiden ja järjestöjen sekä asukkaiden kanssa. Malli kuvaa prosesseja, menetelmiä ja toimintatapoja, jotka tukevat kestävien ja älykkäiden kaupunkialueiden kehittämistä ja kaupunkiratkaisujen toteuttamista aluetasolla yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Yhteiskehittämisen mallin muodostamisessa on hyödynnetty Keran alueen kehittämisen oppeja ja laajan toimijaverkoston näkemyksiä. Case-esimerkeiksi mallin hyödyntämiselle on nostettu Keran alueen jatkoaskeleet sekä Soukan alue, minkä jälkeen mallia on yleistetty koskemaan erilaisia kaupunkialueita laajemmin. Malli on sovellettavissa kaikille kaupunkialueille ja kehittämiskohteiksi tunnistetuille kaupunkisysteemeille.

Mallin kehittämisestä vastaa Espoon kaupunki yhteistyössä WSP Finlandin ja Korkia Consultingin kanssa. Malli on kehitetty vuoden 2022 aikana yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Tällä sivustolla pääset tutustumaan työkalupakkiin ja löytämään toimintatapoja omiin kaupunkikehittämisen projekteihisi.


The City of Espoo is creating a comprehensive and illustrative co-creation model for sustainable smart city areas. The model demonstrates how sustainable and smart urban areas can be developed in collaboration with the city organization, businesses, educational and research institutions, other organizations, and residents.

The objective of the model is to implement common goals for sustainable and smart solutions that are defined together with several stakeholders. Moreover, the aim is to integrate the defined solutions into the development of the region at various levels, creating benefits and improving the flow of information between different operators.

Kera region functions as the test platform for the Sustainable Energy Positive & Zero Carbon communities (SPARCS) -co-creation model, after which the model will be expanded to cover the whole Espoo region. The project will be completed by the end of 2022.


SPARCS-hankkeen nettisivut:
https://www.sparcs.info/

Lisätietoa SPARCS-hankkeesta Espoon kaupungin nettisivuilla:
https://www.espoo.fi/fi/kestava-kehitys/sparcs

Yhteyshenkilöt:​
Jani Tartia ​
jani.tartia@espoo.fi​

Terhi Tikkanen-Lindström ​
terhi.tikkanen-lindstrom@wsp.com

Mallia ylläpitää Espoon kaupunki,
ota yhteyttä!