2.1 Alueen tyyppi ja tehtävärajaus


Erilaiset alueet

Jokainen kaupungin osa-alue muodostaa ainutlaatuisen fyysisten, tilallisten, toiminnallisten, sosiaalisten, historiallisten, merkityksellisten ja luonnontekijöiden kokonaisuuden. Nämä tekijät antavat erilaisia lähtökohtia yhteiskehittämisen ja kohteena olevien systeemien kannalta. 

Erilaisten lähtökohtien aluetypologioiksi tunnistettiin projektissa liikkumisen ja energian systeemien kannalta seuraavat:

  • Tiiviisti rakennettu alue
  • Väljästi rakennettu alue
  • Täydennysrakennettava nykyinen alue
  • Uudisrakennetava alue
  • Pääkäyttötarkoituksen mukaan erilaiset alueet (teollisuus, toimistot, asuminen)
  • Alueen liikkumis- ja energiainfrastruktuurin osalta erilaiset alueet
  • Maaperältään erilaiset alueet (energia)

Lisäksi tunnistettiin maanomistuksen vaikuttava erityisesti kestävyyden saavuttamisen ja sitouttamisen keinoihin.​

Tehtävän rajaus

Kestävyyden yhteiskehittämisen kohteena voi olla koko alue kaikkine systeemeineen tai jotkin systeemit, kuten esimerkiksi projektissa käsitellyt energia, liikkuminen, urbaanit palvelut tai vihreä infrastruktuuri. Kohteena voivat olla myös systeemin osat.