Artikkelit


Yhteiskehittäminen – Avain tulevaisuuden kaupungin arvonluontiin

Kestävien ja älykkäiden alueiden ja kiinteistöjen kehitys edellyttää uusia suunnittelumenetelmiä. Murros kohti verkostomaista yhteiskehittämistä on alkanut.
15 kesäkuuta, 2022


Uuteen liikkumistapaan yhteiskehittämällä

Tulevaisuuden liikennejärjestelmä koostuu yhä useammista palveluista, mikä tarkoittaa, että liikennejärjestelmää on luomassa ja kehittämässä kasvava joukko toimijoita. Kaupungin tehtävänä on mahdollistajana ja alustajana toimiminen. Kaupungilta odotetaan joustavuutta, mutta myös reunaehtojen asettamista ja tukea.
24 elokuuta, 2022


Löytyykö energiajärjestelmän kriisiin ratkaisuja yhteiskehittämällä?

Nykyinen eurooppalainen energiamarkkinakriisi on nostanut aivan uudella tavalla esille energianiukkuuden. Yhteiskehittämisen avulla voimme varmistaa, että tulevaisuuden alueelliset energiaverkostot ovat älykkäämpiä ja vähäpäästöisiä, mutta myös paremmin valmistautuneita tulevaisuuden shokkeihin. Kaupunkien, asukkaiden ja energiajärjestelmätoimijoiden yhteistyö on välttämätöntä.
21 syyskuuta, 2022


Kaupunkiluonnon nettolisää yhteiskehittämällä

Sinivihreän infrastruktuurin onnistuminen edellyttää kaava- ja tontinrajat ylittävän systeemin suunnittelua. Kuinka entistä selvärajaisiin kohteisiin keskittyvää suunnittelutapaa on muutettava?
23 syyskuuta, 2022


Urbaanien palvelujen yhteiskehittäminen – palveluiden muotoilu yhteisön tarpeisiin

Urbaani ympäristö on sekä tila että palvelualusta, jonka kehittämisessä on huomioitava tarjonnan ja kysynnän tarpeet. Tutustu Sparcs-hankkeessa syntyneisiin oivalluksiin ja siihen, miten yhteiskehittämisen avulla saadaan luotua saavutettavia palveluita ja kestävyystavoitteita tukevia ratkaisuja.
5 lokakuuta, 2022


Yhteiskehittämisen käytäntöjä kestävien ja älykkäiden kaupunkien suunnitteluun

Yhteiskehittäminen on uuden edessä. Osallisista tulee kaupunkikehittäjiä, mahdollistajia, toteuttajia, kokeilijoita ja arviointien tekijöitä. Yhteiskehittämisen käsite laajenee ja merkitys vahvistuu etenkin nykyisessä muuttuneessa toimintaympäristössä. Millaisia yhteiskehittämisen käytäntöjä kestävien kaupunkien suunnittelussa voisi entistä enemmän hyödyntää? 
28 lokakuuta, 2022


Allianssimalli kestävän ja älykkään kaupungin toteutusmuotona

Kestävän ja älykkään kaupunkialueen toteutusmuodoksi vaikuttaa yhteistoiminnallisten ja uusille ratkaisuille tilaa antavien ominaisuuksiensa perusteella soveltuvan hyvin allianssimalli. Aina ei kuitenkaan ole mahdollista tai tarpeen valita näin vaativaa mallia tavoitteisiin pääsemiseksi. Tällöin voidaan lainata ja soveltaa alliansseissa kehitettyjä organisoitumisen periaatteita, yhteiskehittäviä työtapoja ja motivoinnin keinoja.
29 marraskuuta, 2022