1.2 Hyödyt ja ajurit


Mihin yhteiskehittäminen voi kaupungin kehittämisessä vaikuttaa myönteisesti?

1. Paitsi ekologisesti kestävien ja älykkäiden, myös yhteisöllisten, toimimaan kannustavien ja yllätyksellisten kaupunkialueiden luomiseen.

2. Käyttäjälähtöisen, alueen elinkaaressa joustavan ja erilaisia toimintaympäristön häiriöitä paremmin sietävän kaupunkirakenteen tai palvelun kehittymiseen.​

3. Julkisen sektorin ja yksityisten toimijoiden resurssien ja taloudellisten roolien optimointiin alueen elinkaaressa. Myös  hankkeen läpiviennin tuottavuuden parantamiseen.

4. Kaupunkiyhteisön innovointikyvykkyyden kasvattamiseen ja uusien palvelujen sekä ratkaisujen testaamiseen.

Kestävien ja älykkäiden alueiden ja kiinteistöjen kehitys edellyttää uusia suunnittelumenetelmiä.
Murros kohti verkostomaista yhteiskehittämistä on alkanut.​

Mitkä toimintaympäristön tekijät ajavat kohti yhteiskehittämistä? 

Disruptioiden maailma

Ekologinen ja energiakriisi, pandemia ja etätyönteon yleistyminen, ihmisten ja tavaroiden liikkumisen muutos, geopolitiikan muutos.

Talouden pohjan muutos

Velkaantumiskehitys ja inflaatio, kaupan muutokset, siirtyminen kiertotalouteen.

Paikkojen ominaislaadun katoaminen

Nopean kaupungistumisen myötä laajamittaiset kehityshankkeet muovaavat kaupunginosan kokonaissuunnitelman mukaisesti, eikä vetovoimaa luovaa ominaislaatua synny. 

Miksi emme käyttäisi epävarmaksi käyneenä aikana yhdyskuntien kehittämiseen yhteisömme koko potentiaalia?