2.2 Kestävä ja älykäs tavoitteina


Millainen alue on kestävä?

 • Ekologista tai sosiaalista kestävyyttä koskevia haasteita ja kaupunkitason tavoitteita paikallisesti ratkaiseva.
 • Kiertotalouden periaattein toteutettu ja ylläpidetty fyysinen ympäristö, vastuullisuutta korostavat päivittäistoiminnot sekä liiketoiminta.
 • Hiilineutraali tai hiilinegatiivinen.
 • Ihmisen hyvinvointia ja luontoa lisäävä.
 • Paikallista toimijuutta, palvelutarjontaa ja työllistymistä tukeva, joustavia mikrotiloja ja käyttötarkoituksia tarjoava.
  Lisäksi:
 • Kestävän alueen kiinteistö voi olla tuotannollinen yksikkö.
 • Pienyrityksiä voidaan suosia erilaisilla kannustimilla.
 • Alueen yhteisö on tietoisempi, mobilisoituvampi ja järjestäytyneempi.

Kestävyyden tavoitteen saavuttamisen keinoja digitaalisin ratkaisuin

 • On tehtävä valinta millaiset ratkaisut tukevat kestävyyden tavoitteita.
 • On pohdittava mitä on syytä automatisoida, ja mitä ei.


Hyviä tavoitteita ratkaisukehitykselle ovat esimerkiksi

 • Yhteiskehittävän, monia toimijoita sisältävän tuottamisen ja vaihdannan mahdollistaminen.
 • Palvelujen saatavuuden edistäminen.
 • Arjessa tarpeellisten, hyvinvointia ja innovaatiokyvykkyyttä tukevien tietovirtojen ja kommunikaation mahdollisuuksien tarjoaminen.
 • Kestävyystavoitteiden saavuttamista ja resurssien käytön sekä järjestelmien optimointia tukevien ratkaisujen tarjoaminen.