Ohje työkalupakin käyttöön​


Työkalupakin sisältö

Yhteiskehittämisen työkalupakki sisältää  vuoden 2022 aikana Espoon kaupungin kestävän kehityksen osaamiskeskuksen  ohjaaman kehitysprojektin tulokset. Kehitysprojekti on osa EU Horizon2020 rahoitteista SPARCS (Sustainable energy positive & zero carbon communities) -hanketta.​

Työkalupakki esittelee yhteiskehittämisen mallin ja jäsentää kestävän ja älykkään kaupunkialueen  suunnittelun ja toteuttamisen edellytyksiä, menetelmiä ja toimijoita. Työkalupakin sisältö tarjoaa aluekehityksen parissa toimiville tietoa ja ideoita yhteiskehittämisestä. Kaupunkisysteemeistä käsitellään esimerkkeinä energiaa ja liikkumista. Kaupunkialueista tarkastelukohteina ovat olleet Espoon Kera ja Soukka,  joiden nykytilanteen sekä kokemusten kautta yhteiskehittämisen mallia on testattu ja muodostettu. Työkalupakkiin kuuluu joukko artikkeleita, joissa käsitellään samaa aihepiiriä eri näkökulmista. ​

Työkalupakki on rakennettu siten, että se johdattaa tietoon tutustuvan eteenpäin runsain sisäisin linkityksin. 

Vinkkejä tutustumiseen

Voit aloittaa aiheeseen tutustumisen artikkeleista, jolloin saat käsityksen mihin yhteiskehittämällä voi kaupunkien suunnittelun nykyisessä toimintaympäristössä löytää vastauksia.​

Voit tutustua työkalupakkiin myös sisällön otsikoiden järjestyksessä, jolloin saat ensin käsityksen edellytyksistä ja lähtökohdista, ja sen jälkeen syventävän esittelyn ratkaisujen kehityksestä yhteiskehittämällä esimerkein. Lopuksi löydät soveltuvia menetelmiä ja jäsennystä yhteiskehittämisen osapuolien kokoamiseen.​

Jos haluat ensin katsoa mikä yhteiskehittämisen malli on, vilkaise luku 1.1 ja sen jälkeen voit katsoa luvun 3, jossa mallia konkretisoidaan alueellisen kestävän energian ja liikkumisen teemoissa.​

Mikäli kiinnostuksesi kohdistuu erityisesti kestävän energian tai liikkumisen yhteiskehittämisen alueille, voit aloittaa suoraan luvusta 3. Ratkaisujen kehitys.​

Jos sinua kiinnostaa erityisesti yhteiskehittämiseen soveltuvat työskentelymenetelmät, tutustu lukuun 4. Jos taas kaipaat selvennystä omaan rooliisi yhteiskehittämisessä, voit vilkaista ensin luvun 5. Toimijoiden roolit.​