ProjektiaineistotTavoitteet ja aikataulu

Älykkään ja kestävän kaupungin yhteiskehittämisen malli – Hankkeen tavoitteet ja kevään aikataulu

Mikä on SPARCS – Yhteiskehittämisen malli?

Hankkeessa muodostetaan yhteiskehittämisen malli älykkäille ja kestäville kaupunkialueille. Malli kuvaa, miten erilaisia kestäviä ja älykkäitä kaupunkialueita voidaan kehittää yhteistyössä kaupunkiorganisaation, yritysten, oppilaitosten, tutkimuslaitosten, muiden organisaatioiden ja järjestöjen sekä asukkaiden kanssa yhdessä.

Malli pilotoidaan ensin Keran alueen kehittämisen kontekstissa, minkä jälkeen mallia skaalataan ja yleistetään koskemaan koko Espoota – ja yleensä kaupunkialueita.

Yhteyshenkilöt:​

Elina Wanne  ​
elina.wanne@espoo.fi

Terhi Tikkanen-Lindström ​
terhi.tikkanen-lindstrom@wsp.com


Kick-off

Esitysmateriaali (PDF)Maaliskuun Design Sprint + Tuloskahvit

Design Sprint 2 /
Tulokset, esitykset ja yhteenveto (PDF)