2.3 Toimijoiden tunnistaminen ja konsortiot


Tehtävän toimeenpanoon tarvittavat tahot ja toimijat

Kun alue tai kehittämiseen kohteeksi otettavat systeemit on valittu, on mahdollista määritellä näiden älykkäiden ja kestävien ratkaisujen suunnitteluun ja toteuttamiseen tarvittavat tahot ja toimijat. Mukaan valittavilla toimijoilla on oltava oman organisaationsa toimintavaltuudet. Aloite kehittämiseen voi tulla miltä tahansa taholta.​

Toimintamallin ja roolien määrittely

Kehittämiseen tunnistetuista toimijoista muodostetaan suunnitteluun ja toteuttamiseen tarvittava konsortio, joka voi täydentyä projektin aikana. Yhteistoiminnasta on sovittava sopimuksin tai sitoumuksin, ja kaupungin rooli konsortiossa on kaavoituksen, yleisten alueiden toteutuksen, lupaviranomaisen ja maanomistajan. Muiden toimijoiden roolina on tarjota prosessiin tietoa, osaamista, toteutuskapasiteettia ja innovaatioita. Konsortion toimintamalli ja kehittämisen kohteen toteutusmuoto on määriteltävä kestävyyden saavuttaminen ja uusien ratkaisujen toimeenpano mahdollistavaksi.​