2.6 Työ asukkaiden kanssa


Asukkaat kuuluvat itseoikeutetusti kestävän ja älykkään yhteiskehittämisen mallin osapuoliin. Yhteiskehittämisen mallissa työ asukkaiden kanssa pohjustaa sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävän alueen toteuttamista. Asukkaiden mukanaolo alun kartoitusvaiheessa ja tavoitteiden asettamisessa on tärkeää, kuten myös myöhemmin ratkaisujen ja suunnitelmien arvioinnissa. Asukkainen mukana olo käyttöönoton vaiheessa unohtuu helposti, vaikka juuri tällä kohden luodaan alueesta huolta pitävä yhteisö ja sen mekanismit alueen elinkaareen. 

Tavoitevaihe

Tavoitteiden asettamista varten on syytä kartoittaa asukkaiden preferenssejä asumisen, liikkumisen ja elämäntavan sekä ympäristön, älykkäiden ratkaisujen ja palveluiden suhteen. Täydennysrakentamisen ollessa kyseessä voidaan suunnata kysymyksiä esimerkiksi sijoitteluun ja volyymiin. Tämän lisäksi on hyvä koota esimerkiksi kyselyn avulla alueen asukkaille merkitykselliset paikat ja muistot, sekä valmius uusiin ekologisiin asuinympäristön ratkaisuihin, jakamistalouteen ja puhtaisiin energiaratkaisuihin sekä energiayhteisöön.

Kehitysvaihe

Kehitysvaihe on asiantuntijatyötä, jossa kehitettyjä ratkaisuja voidaan testata asukkaiden ryhmän avulla. Jos yhteiskehittämisen kohteena on palveluratkaisu, ovat asukkaat mukana ja työssä sovelletaan palvelumuotoilun menetelmiä.​

Arviointivaihe

Suunnitelmien ja ratkaisujen luonnosten äärellä on hyvä koota palautetta ja testata ratkaisuja työhön osallistunutta ryhmää laajemmalla asukkaiden joukolla tai avoimella palautteen antamisen mahdollisuudella.​

Käyttöönottovaihe

Käyttöönoton vaiheessa on hyvä koota asukkaat sekä isännöivät ja ylläpitäjät tahot kick-off –tilaisuuteen,  jossa syvennytään ratkaisuihin ja tavoitteisiin, ja työstetään yhdessä, kuinka tavoitteisiin päästään alueen elinkaaressa.​