5.1 Toimijoiden roolit


Roolit on tässä kuvattu  laajan aluekehityshankkeen näkökulmasta ja yhteiskehittämisen kohteen ollessa mittakaavaltaan pienempi, ne painottuvat eri tavoin.

Poliittiset päätöksentekijät

Päätöksentekijät päättävät esittelystä yleiskaavasta ja aluekehityksestä, ja voivat vaalikauden strategiansa kautta yhteistyössä virkajohdon ottaa kantaa, kuinka kaupunkia kehitetään. ​

Kaupungin johto

Kaupungin johto linjaa yhteistyössä päätöksentekijöiden kanssa kaupungin strategisista tavoitteista, sidosryhmätyöstä ja työskentelyn tavoitteista sekä strategisen että operatiivisen johtamisen kautta. Johto myös valmistaa budjetin, joka tarjoaa resurssit tavoitteiden saavuttamisen. ​

Virkahenkilöt

Virkahenkilöillä on tehtävien ja vastuidensa määrittelemät roolit, joista käsin he voivat tukea yhteiskehittämisen prosessia tai olla aktiivisessa roolissa siinä.​

 • Kaavoitus- ja suunnittelu​
 • Rakennusvalvonta​
 • Kunnallinen tai seudullinen ympäristö- tai kestävän kehityksen organisaatio​

Kiinteistön-/maanomistajat

Omistajat ovat itseoikeutetusti niin päättäessään yhteiskehittävän konsortion osapuolia.​

Asukkaat

Asukkailla on paikallistietoa ja resursseja, jotka hyödyttävät kestävien alueiden suunnittelua ja elinkaarta. He ovat monen kaupunkialueen systeemin osalta käyttäjiä tai asukkaita, ja alueiden sekä systeemien kestävyyden optimoinnin olennaisia osapuolia.​

Yritykset ja muut yhteisöt

Isot palveluntuottajat yhteistyössä alueen yhteisön ja muiden julkisten ja yksityisten palvelu- ja ratkaisutoimittajien kanssa pyrkivät mahdollistamaan sujuvan ja kestävän arjen, sekä optimoimaan palveluiden tuotannon joustavuuden ja häiriöiden sietokyvyn. Toteuttamiseen ja palvelutuottamiseen osallistuvien yhteisöjen toiminnan vastuullisuuden ja tuotannon kestävyyden tilivelvollisuus on vahvistumassa huomattavasti lainsäädännön kautta.​

 • Isot palveluntuottajat ja järjestäjät (esim. Fortum, HSL)​
 • Ratkaisutoimittajat (esim. Lämpöpumpputoimittajat, potkulautatarjoajat, latauspisteiden toimittajat, alusta/mobiilisovellustoimittajat jne.)​
 • Alueella jo toimivat yritykset​
 • Asiantuntijakonsultit (erityisasiantuntijuudet, prosessifasilitointi)​

Kehitys- ja osakkuusyhtiöt

Kehitys- ja osakkuusyhtiöillä ovat tärkeä mahdollisuus erityisesti laajojen alueiden toteutuksessa. Koko alue tai sen tiloja ja kiinteistöjä voidaan muodostaa kehitys- tai osakkuusyhtiön hallinnoimaksi rakentamisen tai elinkaaren ajaksi.​

 • Aluekehitys​
 • Pysäköinti​
 • Yhteistilat​
 • Allianssit​

Tutkimusorganisaatiot (tutkimuslaitokset & yliopistot)

Tutkimusorganisaatiot tuovat tietoa prosessiin ja tekevät tutkimusta alueiden kestävien ja älykkäiden ratkaisujen kehittämiseksi.

Rahoittajat

Rahoittajat pyrkivät etsimään taksonomian mukaisia kestävyyskriteerit täyttäviä kohteita investointeja varten. Rahoittajat tarvitsevat yhä vahvempaa todistusvoimaa hankkeiden kestävyydestä.​

Yhteistyö yritysten ja oppilaitosten kanssa on toimintaympäristöstä nousevien haasteiden ja kaupunkialueen 
kestävyysratkaisujen kehittämisen vuoksi entistäkin tärkeämpää.